Hội thảo giáo dục Canada

Nhằm giúp sinh viên Đại học Huế tiếp cận thông tin và cơ hội học tập tại các Trường đại học, cao đẳng ở Canada, đồng thời được giải đáp thắc mắc về thủ tục xin Visa, quy trình tuyển sinh, thời hạn và cách thức dự tuyển vào các Trường.
Tổng lãnh sự quán Canada tại thành phố Hồ chí Minh và Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế sẽ phối hợp tổ chức Chương trình Hội thảo Giáo dục Canada (EduCanada Fair).

Thông tin về thời gian và địa điểm như sau:
Thời gian: 8g30 - 11g30 ngày 04/3/2019
Địa điểm: Đại học Kinh tế, 99 Hồ Đắc Di.
Các bạn sinh viên có quan tâm hãy tham dự Hội thảo này để có thêm thông tin về học bổng du học.