Công ty Brycen Việt Nam tuyển dụng sinh viên thực tập

Công ty Brycen Việt Nam tuyển dụng các sinh viên năm cuối của Khoa Công nghệ Thông tin để thực tập tại công ty này.

Điều kiện ứng tuyển:

  • Thành tích học tập loại khá trở lên
  • Biết lập trình ngôn ngữ Java
  • Có kiến thức cơ bản về Android

Thời gian thực tập từ 01/2015 tại Công ty Brycen, 25 Nguyễn Văn Cừ

Cách thức ứng tuyển:

Sinh viên đăng ký tại Văn phòng Khoa trước ngày 08/01/2015, sau đó công ty sẽ tiến hành phỏng vấn để lựa chọn sinh viên thực tập.

Nội dung dự định: Tham gia vào dự án phát triển ứng dụng Android tiến hành coding, Unit Test theo tài liều thiết thông qua đó sẽ học kỹ năng về lập kế hoạch, báo cáo, Unit Test.

Sinh viên liên hệ với công ty qua địa chỉ: 25 Nguyễn Văn Cừ - ĐT: 054.655.8332054.655.8332.

Email: h_son@brycen.com.vn