Kết quả thực tập của sinh viên tại công ty FPT Đà Nẵng

Nằm trong chương trình ký kết giữa Khoa CNTT với công ty FPT Software Đà Nẵng, 50 sinh viên thuộc Khoa CNTT được FSoft tiếp nhận thực tập từ ngày 04/01 -> 12/03/2016 và đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ

Trong đợt thực tập này có 5 trường cử sinh viên tham gia thực tập tại FSoft Đà Nẵng, bao gồm: Đại học Khoa học Huế, Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Đại học Duy Tân, Đại học Nha Trang, Đại học Quy Nhơn. Kết thúc khóa thực tập, công ty FSoft đã chọn ra những gương mặt xuất sắc trong đợt thực tập, danh sách chi tiết như sau:

- Ngôn ngữ lập trình Java:

1. Giải nhất: Hồ Ngọc Thăng, sinh viên Khoa CNTT, trường Đại học Khoa học

2. Giải nhì: Nguyễn Nhật Quý, sinh viên Khoa CNTT, trường Đại học Khoa học

3. Giải ba: Nguyễn Anh Quốc, sinh viên Khoa CNTT, trường Đại học Khoa học

- .Net:

1. Giải nhất:Võ Đình Tùng, sinh viên Khoa CNTT, trường Đại học Khoa học

2. Giải nhì: Nguyễn Trung Thông, sinh viên Khoa CNTT, trường Đại học Khoa học

3. Giải ba: sinh viên Đại học Duy tân