Tuyển thành viên cho phòng IT Lab

Sắp tới Khoa Công nghệ Thông tin sẽ tiến hành xây dựng phòng Lab "Nghiên cứu và phát triển phần mềm" nhằm tạo môi trường nghiên cứu, thực tập cho sinh viên và xây dựng các dự án theo đơn đặt hàng.

Để đi vào hoạt động phòng Lab sẽ tiến hành tuyển dụng nhân sự như sau:

- Đối tượng: sinh viên năm 1, 2, 3.

- Kỹ năng: Tư duy logic, khả năng lập trình tốt

- Công nghệ: Web, Desktop, Android, iOS

- Ngôn ngữ: C/C++, C#, Java, Object-C,....

- Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 19/01/2016

- Kiểm tra đầu vào: 8h, 20/01/2016 tại G13

Các bạn sinh viên trúng tuyển vào phòng Lab sẽ được các thầy đào tạo các kỹ năng liên quan.

Đăng ký dự tuyển tại: nguyendung622@gmail.com hoặc lemycanh@gmail.com