Thông báo tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Khoa học

Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế thông báo tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động tạo nguồn năm 2016.

Thông tin cụ thể như sau:
- Số lượng: 22 chỉ tiêu, trong đó có 16 chỉ tiêu là giảng viên, 05 chuyên viên và 01 cán bộ y tế
- Điều kiện vè tiêu chuẩn tuyển dụng: Theo Quy định tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng tạo nguồn của Đại học Huế, của Trường và yêu cầu của đơn vị có chỉ tiêu dự tuyển
- Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
- Thời gian phát hành, thu nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hết ngày 29/01/2016
- Thời gian thi tuyển: Từ ngày 24/02 đến ngày 26/02/2016

Mọi thông tin chi tiết được niêm yết tại phòng Tổ chức - Hành chính Trường Đại học KHoa học và website của trường: http://husc.edu.vn/news.php?readmore=2802.

Chỉnh sửa lần cuối bởi ndung [15/01/2016 09:17]