𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐓𝐞𝐧𝐨𝐦𝐚𝐝 tuyển dụng

🔗 Vị trí
1. 𝐏𝐇𝐏 𝐃𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐞𝐫: https://bit.ly/3KqBQsH
2. 𝐍𝐨𝐝𝐞𝐣𝐬 𝐃𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐞𝐫: https://bit.ly/3kq6U1e
3. 𝐑𝐞𝐚𝐜𝐭𝐣𝐬 𝐃𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐞𝐫: https://bit.ly/3OGrtVb
Ngoài các vị trí trên, Tenomad tiến hành tuyển dụng Intern quanh năm ở tất cả các mảng: Lập trình Website, lập trình Mobile, Kiểm thử phần mềm, Phân tích nghiệp vụ, Blockchain.
Yêu cầu là sinh viên từ năm 2, đào tạo free và cam kết giữ lại làm việc chính thức nếu kết quả thực tập tốt.
🔗 Thông tin về Công ty Tenomad:
Tenomad được thành lập và phát triển bằng tất cả khát vọng của tuổi trẻ, dựa trên nền tảng của Inlumina Hoa Kỳ cách đây 3 năm.
Tại Việt Nam, văn phòng công ty đặt tại: Tầng 3, tòa nhà Đông Á, 26 Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Ninh Huế, Thừa Thiên - Huế
Thông tin tham khảo thêm tại:
🔗 Thông tin liên hệ:
+ Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà Đông Á, 26 Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Ninh, TP.Huế
+ Email: hr@tenomad.com
+ Hotline: 0234 6 271 757 or 0378034854 (Ms Linh)