Học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2022-2023

Học bổng Nguyễn Trường Tộ áp dụng cho các sinh viên có hoàn cảnh gia đình thuộc đối tượng nghèo, khó khăn về kinh tế, học lực Khá trở lên.

1. Đối tượng và tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn: 

-Sinh viên thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo năm 2022 có kết quả học tập năm học 2021-2022 từ Khá trở lên, sinh viên năm Nhất sử dụng điểm thi THPT năm 2022 hoặc điểm xét tuyển.

- Trường hợp phải lựa chọn giữa điều kiện kinh tế và điểm học tập thì xem xét ưu tiên đối tượng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đối tượng:

- Sinh viên đã nhận học bổng năm trước và có đủ tiêu chuẩn của năm học 2021-2022. Sinh viên đã nhận học bổng từ các năm trước, để tiếp tục nhận học bổng cho năm tiếp theo phải báo cáo tình hình học tập và việc sử dụng tiền học bổng đã được nhận đến đại diện của VNHELP tại Mỹ vào cuối năm học. Email tiếp nhận hồ sơ: hocbong@vnhelp.org (tiêu đề mail: tên sinh viên_Học bổng NTT_Tên trường Đại học).

- Sinh viên đề nghị nhận học bổng lần đầu.

2. Số lượng học bổng được phân bổ" Năm học 2022-2023 Khoa Công nghệ thông tin được phân bổ 03 suất học bổng chính thức, 01 suất dự phòng.

3. Hồ sơ xét học bổng:

- Đơn dự tuyển (theo mẫu)

- Sinh viên  trả lời các câu hỏi (theo mẫu)

Phần A: Đối với sinh viên năm Nhất

Phần B: Đối với sinhv iên theo danh sách đính kèm (Khoa Công nghệ thông tin có bạn: Đặng Văn Tứ, sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm K44).

- Minh chứng kết quả xét tuyển/học tập

Sinh viên năm Nhất: giấy báo trúng tuyển đại học

Sinh viên theo danh sách đính kèm thì cung cấp bảng điểm học tập năm học 2021-2022

- Bản sao giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo năm 2022

- 01 ảnh thẻ cỡ 3x4 (dán tại đơn dự tuyển)

Yêu cầu chung: Tất cả sinh viên đăng ký xét cấp học bổng LIKE trang Facebook của VNHelp: http://www.facebook.com/VNHELP/ đồng thời gửi tin nhắn messenger đến VNHelp với nội dung "NTT 2022-2023, Trường, Tên sinh viên - Xin chào VNHelp".

Ví dụ: NTT 2022-2023, Trường Đại học Khoa học, ĐHH Huế, Võ Văn A - Xin chào VNHelp