Chương trình kiến tập hè tại FPT Software Đà Nẵng

- Mục đích: Giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về môi trường làm việc, cũng như quy trình sản xuất phần mềm thực tế

- Thời gian dự kiến: 1 ngày 06/06/2022

- Địa điểm: FPT Software Đà Nẵng

- Số lượng: 150 sinh viên

- Kinh phí đi lại: Do Khoa phối hợp với FPT Software tài trợ

- Đối tượng: Sinh viên các lớp CNTT K43 và KTMP K43

- Hạn cuối đăng kí: 25/05/2022

- Link đăng kí: https://forms.gle/Kfs1qwgsK5ca7YX16