Nhiệm vụ đào tạo

Nhiệm vụ chính của Khoa là đào tạo nhân lực CNTT chất lượng cao cho địa bàn miền Trung - Tây nguyên và NCKH, nhằm góp phần đẩy mạnh sự nghiệp CNH - HĐH đất nước.

Cụ thể như sau:

I. Đào tạo Đại học

Khoa CNTT có nhiệm vụ đào tạo cử nhân Tin học, thời gian đào tạo là 4 năm. Trong hai năm đầu sinh viên được học các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và khối kiến thức cơ sở ngành. Bắt đầu từ năm học thứ ba, sinh viên sẽ học khối kiến thức chuyên ngành và được quyền chọn một trong bốn chuyên ngành để tiếp tục học: Công nghệ phần mềm, Khoa học máy tính, Mạng và Truyền thông, Hệ thống thông tin. Hiện nay Khoa CNTT có hơn 600 sinh viên hệ chính qui đang theo học.

(xem thông tin về các lớp)

Đội ngũ giáo viên

Hiện nay Khoa CNTT có 8 Tiến sĩ, 17 Thạc sĩ, ngoài ra Khoa còn có đội ngũ giáo viên thỉnh giảng của Đại học Huế gồm 1 Phó giáo sư và 3 Tiến sĩ.

Mục tiêu đào tạo cử nhân ngành Tin học

Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cơ sở ngành và các kiến thức chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của xã hội trong lĩnh vực Tin học như: Công nghệ lập trình: Dot Net, Java, Web, Mã nguồn mở; Khai phá dữ liệu; An toàn và bảo mật dữ liệu,...

Công việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng thiết kế, xây dựng và phát triển các hệ thống thông tin cũng như các hệ thống mạng cục bộ cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp,...sinh viên sẽ có khả năng tự học và tự nghiên cứu. Khi ra trường, sinh viên có thể làm việc tại các công ty phát triển phần mềm, thiết kế Website, gia công phần mềm; tìm giải pháp ứng dụng tin học cho doanh nghiệp, bộ phận vận hành và phát triển CNTT của các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng,…và các doanh nghiệp có ứng dụng CNTT; Sinh viên cũng có thể đảm nhận công tác giảng dạy tin học ở các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trung học phổ thông.

II. Đào tạo Sau đại học

Từ năm 2000 Khoa CNTT được Đại học Huế giao thêm nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính. Năm 2011 Khoa CNTT được tiếp tục giao nhiệm vụ đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính. Hiện nay Khoa CNTT đang có hơn 160 học viên cao học và 4 NCS đang theo học. Các lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu trong đào tạo Cao học và Tiến sĩ tập trung vào những vấn đề sau:

- Cơ sở dữ liệu hướng tập thô, tập mờ, kho dữ liệu, web ngữ nghĩa và ontologies

- Tính toán song song, tính toán lưới và điện toán đám mây

- Các công nghệ phát triển của mạng thế hệ mới

- Máy học, Nhận dạng

- CSDL thời gian, CSDL không gian và CSDL phân tán

Để đào tạo tốt, Khoa CNTT đã liên kết chặt chẽ với các Giáo sư đầu ngành ở Viện Công nghệ Thông tin (thuộc Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam), Đại học Bách khoa Hà Nội, ĐH Công nghệ Hà Nội và các trường Đại học lớn ở Tp. Hồ Chí Minh.

Khoa CNTT phấn đấu là cơ sở đào tạo chất lượng cao, không ngừng nghiên cứu cải tiến nội dung chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, đầu tư xây dựng đội ngũ, phát triển cơ sở vật chất nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp CNH - HĐH đất nước.

Chỉnh sửa lần cuối bởi tvqnhat [17/04/2018 16:57]