Giới thiệu về Bộ môn Công nghệ Phần mềm

Mặc dù được thành lập muộn so với các bộ môn khác của Khoa, 3/2006, nhưng Bộ môn CNPM đã được các sinh viên yêu thích lập trình và làm phần mềm tín nhiệm và gửi gắm niềm đam mê cho sự nghiệp tương lai của mình.

Các thành viên của bộ môn trong ngày Hội khoa mừng kỷ niệm 55 năm thành lập trường

Nhiệm vụ của Bộ môn là trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quát về quy trình xây dựng, quản lý và bảo trì hệ thống phần mềm; có khả năng phân tích, thiết kế và quản lý các dự án phần mềm; cung cấp phương pháp luận và công nghệ mới để sinh viên có thể nắm bắt và làm chủ các tiến bộ khoa học. Sinh viên được cung cấp kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lý công nghệ phần mềm để có khả năng xây dựng mô hình và áp dụng các nguyên tắc của công nghệ phần mềm vào thực tế. Ngoài nhiệm vụ đào tạo sinh viên chuyên ngành công nghệ phần mềm có chất lượng, bộ môn Công nghệ phần mềm còn được giao nhiệm vụ tham gia đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ ngành Khoa học Máy tính.

Bộ môn Công nghệ Phần mềm có mối quan hệ chặt chẽ với các Khoa, Bộ môn CNPM trên toàn quốc, các công ty phần mềm chuyên nghiệp để tạo điều kiện cho sinh viên và cán bộ giảng dạy tiếp cận các công nghệ, quy trinh làm phần mềm mới đã và đang được áp dụng trong thực tế.

Chỉnh sửa lần cuối bởi tvqnhat [18/04/2018 16:49]