Giới thiệu về Khoa

Ngày 13/12/1994 Bộ Giáo dục và Đào tạo ký quyết định thành lập khoa Công nghệ Thông tin (CNTT) thuộc trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, một trong sáu khoa CNTT trọng điểm trên toàn quốc. Tuy nhiên, khoa CNTT chính thức hoạt động từ ngày 01/06/1995 với 6 thành viên chuyển từ Bộ môn Toán Ứng dụng của Khoa Toán – Cơ – Tin học.

Với sự phát triển không ngừng về đội ngũ, quy mô đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH), hiện nay Khoa có 31 Cán bộ Viên chức, trong đó có 28 giảng viên với 8 tiến sĩ, 17 thạc sĩ chia làm bốn bộ môn: Khoa học Máy tính, Công nghệ Phần mềm, Hệ thống Thông tin, Mạng và Truyền thông.

Tập thể cán bộ khoa trong ngày Hội khoa mừng kỷ niệm 55 năm thành lập trường

Nhiệm vụ chính của Khoa là đào tạo nhân lực CNTT chất lượng cao cho địa bàn miền Trung-Tây nguyên và NCKH, nhằm góp phần đẩy mạnh sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước.

Năm 1998, lần đầu tiên trường Đại học Khoa học cấp bằng cử nhân Tin học với 28 sinh viên của K18, 50 cử nhân tin học văn bằng II. Đến năm 2000, Khoa bắt đầu đào tạo bậc thạc sĩ và năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chọn Khoa CNTT là một đơn vị đào tạo bậc Tiến sĩ ngành Khoa học Máy tính. Với nhiều loại hình đào tạo khác nhau, đến nay Khoa đã đào tạo 2400 Cử nhân, 290 Thạc sĩ và hiện đang có 650 sinh viên, 180 học viên cao học và 04 nghiên cứu sinh đang theo học. Nhiều sinh viên, học viên cao học sau khi tốt nghiệp đã trưởng thành, giữ những chức vụ chủ chốt trong các cơ quan nhà nước, các công ty phần mềm cũng như các doanh nghiêp.

Nhiều đề tài NCKH đã được ứng dụng có hiệu quả, nhiều bài báo được đăng trên các tạp chí có uy tín ở trong và ngoài nước. Nhiều giáo trình đã được các giáo viên có kinh nghiệm trong khoa dày công biên soạn.

Các hoạt động chuyên môn gắn liền với các bộ môn. Các giáo viên trong Khoa tập trung nghiên cứu các hướng chính:

  • Tính toán mềm, Máy học, Nhận dạng, Web ngữ nghĩa, Ontologies,
  • Tính toán lưới và Tính toán song song,
  • CSDL Thời gian, CSDL Không gian và CSDL Phân tán,
  • Hệ thống mạng truyền dẫn quang, không dây di động và các công nghệ mạng thế hệ mới; Đánh giá hiệu năng mạng và an toàn hệ thống mạng
Tập thể cán bộ khoa trong dịp Kỷ niệm 10 năm thành lập

Trưởng khoa qua các thời kỳ

Lê Mạnh Thạnh

PGS-TS Lê Mạnh Thạnh 

Trưởng khoa nhiệm kỳ 1995-1999

Nguyễn Mậu Hân

PGS-TS Nguyễn Mậu Hân

Trưởng khoa nhiệm kỳ 1999-2004 & 2004-2009

Hoàng Thị Lan Giao

TS Hoàng Thị Lan Giao

Trưởng khoa nhiệm kỳ 2009-2014

Hoàng Quang

TS Hoàng Quang

Trưởng khoa nhiệm kỳ 2014-2019

Chỉnh sửa lần cuối bởi tvqnhat [17/04/2018 16:51]