Cắm trại 26/03

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Đoàn trường, Liên chi Đoàn Khoa CNTT sẽ tham dự hội trại 26/03 bắt đầu từ ngày 22/03/2014 cho đến ngày 23/03/2014

Chương trình cụ thể của hội trại như sau:
1. Trò chơi nhỏ:
+ Kéo co: 10 nam, 10 nữ. Vòng loại gặp Khoa Kiến trúc
+ Đưa bóng về đích: 5 nam, 5 nữ
+ Nhảy bao bố: 4 nam, 4 nữ
+ Nam thanh lịch, nữ duyên dáng: 1 nam, 1 nữ
2. Trò chơi lớn: 10 sinh viên trong đó ít nhất 4 nữ
3. Tổ chức trại: 
- Khoa chúng ta sẽ cắm trại trước tiền sãnh nhà G. Liên chi sẽ tổ chức 3 giang hàng, 1 cổng trại ở ngay lối vào ra dãy nhà G. Hai gian hàng 2 bên sẽ do 1 lớp K35 và 1 lớp K37 chịu trách nhiệm bày bán.
- Các khoảng không gian còn lại sẽ giao cho các lớp có nhu cầu cắm trại.
- Thời gian chuẩn bị cắm trại phải hoàn thành trước ngày 22. Do đó, Liên chi sẽ tập trung để hoàn thành các khâu vào lúc 17h ngày 21/03/2014.
4. Các hoạt động tại liên chi:
- Tổ chức bày bán tại các gian hàng
- Tổ chức giải đấu PES truyền thống
- Tổ chức hát Karaoke trực tuyến vào đêm 22/03/2014
Đây là một hoạt động rất ý nghĩa. Nay Liên chi thông báo đến toàn thể cán bộ của Khoa cũng như sinh viên được biết để tham dự đông đủ.