Thông báo tổ chức thi lần 2 các học phần GDQP-AN

Sinh viên các Khóa còn nợ các học phần môn học Giáo dục quốc phòng lưu ý

Trung tâm GDQP – Huế thông báo cho sinh viên các trường trực thuộc Đại học Huế còn nợ điểm các học phần môn học GDQP-AN (dành cho sinh viên các khóa đề đóng) về lịch thi lần 2 như sau:

  • Thời gian thi: 7h00 ngày 10/6/2012 (Chủ nhật),
  • Địa điểm thi: Tại Trung tâm GDQP Huế 161 Nguyễn Khoa Văn – Phú Bài, Hương Thủy, Huế.
  • Thời gian đăng ký: Từ 28/5 -02/6/2012 (Trong giờ làm việc, ĐT: 0543.861.778).

Sinh viên có thể đăng ký theo lớp hoặc cá nhân tại phòng ĐT&QLSV của Trung tâm.
Khi về dự thi yêu cầu sinh viên phải trình thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân./.