Danh sách sinh viên chưa nộp bằng PTTH năm học 2014-2015

Đề nghị các bạn sinh viên có tên dưới dây nhanh chóng nộp bản sao bằng tốt nghiệp PTTH (có kèm bản chính để đối chiếu) về phòng Công tác sinh viên gấp. Hạn cuối: ngày 01/6/2015.
 1. Đặng Hoàng Nhật Anh
 2. Nguyễn Diệp Anh
 3. Nguyễn Hữu Anh
 4. Lê Viết Nhật Ánh
 5. Tôn Thất Việt Ân
 6. Mai Văn Chớ
 7. Nguyễn Đình Dũng
 8. Trần Thiện Dương
 9. Trần Quang Hải
 10. Dương Hiếu
 11. Hồ Thanh Hiếu
 12. Phạm Quang Hiếu
 13. Nguyễn Minh Hiển
 14. Nguyễn Đình Huy
 15. Trần Tố Huy
 16. Trần Quốc Hùng
 17. Đào Hữu Khánh
 18. Hồ Văn Khâu
 19. Ngô Viết Trung Kiên
 20. Lương Minh Lanh
 21. Võ Thế Lâm
 22. Hồ Văn Lộc
 23. Nguyễn Viết Vũ Lộc
 24. Nguyễn Văn Minh
 25. Nguyễn Phương Nam
 26. Hồ Sỹ Nghi
 27. Nguyễn Minh Tuấn Phát
 28. Lư Quang Quốc
 29. Nguyễn Văn Quý
 30. Nguyễn Nhật Sơn
 31. Trương Phước Bảo Tài
 32. Nguyễn Văn Tân
 33. Trần Văn Tân
 34. Nguyễn Đăng Thịnh
 35. Hoàng Xuân Tiến
 36. Trần Hữu Tình
 37. Nguyễn Thị Mỹ Trang
 38. Phan Ngọc Lương Tri
 39. Phan Minh Triết
 40. Nguyễn Tấn Trí
 41. Đỗ Nguyễn Nhật Trọng
 42. Nguyễn Hữu Trường
 43. Nguyễn Nhật Trường
 44. Phạm Văn Tuân
 45. Hoàng Xuân Tuấn
 46. Lương Văn Tuấn
 47. Bùi Ngọc Tứ
 48. Trần Văn Viết
 49. Nguyễn Văn Nhật Vũ

Danh sách trên có 49 sinh viên