Danh sách sinh viên K34, K35 chưa nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT

Theo thông báo của Nhà trường, các sinh viên có tên trong danh sách dưới đây còn thiếu bản sao bằng THPT:

1

11T1021050

Đặng Hoàng Nhật

Anh

26-11-1993

2

11T1021051

Nguyễn Diệp

Anh

21-10-1993

3

11T1021001

Nguyễn Hữu

Anh

03-08-1993

4

11T1021002

Lê Viết Nhật

Ánh

11-12-1992

5

11T1021054

Tôn Thất Việt

Ân

08-05-1993

6

11T1021005

Mai Văn

Chớ

15-07-1993

7

11T1021061

Nguyễn

Dủ

15-06-1993

8

11T1021062

Lê Quang

Dũng

24-11-1993

9

11T1021063

Nguyễn Đình

Dũng

19-03-1991

10

11T1021065

Trần Thiện

Dương

01-05-1992

11

11T1021138

Trần Quang

Hải

26-03-1993

12

11T1021068

Nguyễn thị

Hảo

04-09-1993

13

11T1021072

Nguyễn Minh

Hiển

16-07-1987

14

11T1021013

Dương

Hiếu

20-07-1993

15

11T1021014

Hồ Thanh

Hiếu

25-06-1993

16

11T1021017

Phạm Quang

Hiếu

26-09-1993

17

11T1031030

Nguyễn Văn

Phượng

02-07-1992

18

11T1031003

Nguyễn Đức

Quang

08-10-1991

Các bạn bổ sung gấp để kịp cho đợt xét tốt nghiệp sắp đến.

(Nguồn http://cems-husc.hueuni.edu.vn/Page/Index.aspx?a=656)