Danh sách đăng ký chuyên ngành của sinh viên K33

Danh sách đăng ký chuyên ngành của sinh viên K33

Các học phần dùng làm điều kiện xét chuyên ngành:

- Công nghệ Phần mềm: Ngôn ngữ lập trình bậc cao (TIN3013), Cấu trúc dữ liệu và thuật toán (TIN3084)

- Khoa học Máy tính: Cấu trúc dữ liệu và thuật toán (TIN3084), Nhập môn cơ sở dữ liệu (TIN3032)

- Mạng máy tính và Truyền thông: Ngôn ngữ lập trình bậc cao (TIN3013), Mạng máy tính (TIN3123)

 

Danh sách đăng ký chuyên ngành của sinh viên K33: Tải về

Chỉnh sửa lần cuối bởi htmthy [13/11/2012 08:54]