Nộp và bảo vệ khoá luận tốt nghiệp khoá K32

Quy định nộp và bảo vệ khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên Tin K32

Nộp khoá luận:

  • Sinh viên nộp khoá luận tốt nghiệp tại văn phòng khoa Công nghệ Thông tin.

Chấm khoá luận:

  • Thời gian: ngày 28/05/2012
  • Địa điểm: tại các Bộ môn Khoa học Máy tính, Công nghệ phần mềm, Mạng máy tính & truyền thông
  • Hình thức: sinh viên trình bày bài thuyết trình, demo chương trình (nếu có) của khoá luận trước nhóm giáo viên chấm khoá luận. Danh sách chấm khoá luận được niêm yết ở Bảng thông báo của khoa.

Chỉnh sửa lần cuối bởi admin [24/05/2012 23:51]