Tổ chức ôn thi chứng chỉ ngoại ngữ không chuyên tiếng Anh bậc 3/6 cho sinh viên

Để tạo điều kiện cho sinh viên của Nhà trường, đặc biệt là sinh viên từ Khóa 37 trở về sau thi lấy chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên tiếng Anh phục vụ cho điều kiện cần để xét tốt nghiệp. Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ mở các lớp ôn thi cho sinh viên tại Trường Đại học Khoa học, cụ thể như sau:

1. Thời gian ôn thi: 25/7/2016-25/8/2016

2. Số tiết: 30 tiết

3. Nội dung: Ôn tập lại kiến thức, kỹ năng cơ bản, làm bài thi trên các đề thi có định dạng tương tự đề đang được sử dụng để thi; hướng dẫn kỹ năng thi trên máy tính; SInh viên được cấp thẻ để ôn luyện và thi thử trực tuyến trên 10 đề thi do Trường ĐHNN biên soạn.

4. Kinh phí ôn thi: 450.000đ/sinh viên (dành cho lớp có từ 40 sinh viên trở lên)

5. Địa điểm: Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ.

6. Thời khóa biểu:

Lớp A: Sáng 2-4-6 hàng tuần

Lớp B: Chiều 2-4-6 hàng tuần

Lớp C: Sáng 3-5-7 hàng tuần

Lớp D: Chiều 3-5-7 hàng tuần

7. Tổ chức thi thử trên máy tính: 14/8/2016 tại Đại học Ngoại ngữ

8. Thời gian tổ chức thi: 29&30/8/2016 (lịch thi dự kiến)

9. Đăng ký ôn thi: Sinh viên đăng ký và nộp lệ phí ôn thi tại Phòng ĐTĐH Trường Đại học Khoa học từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/7/2016 (gặp cô Hoàng Thị Hằng)

Trích thông báo số 398/TB-ĐHKH
của Trường Đại học Khoa học