Kế hoạch tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên hệ chính quy năm 2016

Thực hiện kế hoạch năm học 2015-2016, Trường Đại học Khoa học sẽ tố chức phát bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên hệ chính quy. Kế hoạch cụ thể như sau:

I. Tổ chức chụp ảnh lưu niệm

  • Thời gian: từ 7g30 ngày 21/6/2016 đến 16g00 ngày 23/6/2016.
  • Địa điểm: Tiền sảnh nhà A, Trường Đại học Khoa học Huế.
  • Thành phần: Sinh viên tốt nghiệp đợt 2/2016 của các Khoa.

Các Khoa liên hệ với phòng ĐTĐH để đăng ký mượn lễ phục và bằng nghi lễ (nếu có nhu cầu chụp ảnh lưu niệm).

II. Tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp

  • Thời gian: 8g00 ngày 24/6/2016.
  • Địa điểm: Hội trường A1, Trường Đại học Khoa học Huế.
  • Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường, đại diện Công đoàn; sinh viên Tốt nghiệp đại học đợt 2/2016

III. Nội dung chương trình

Thời gian Nội dung
7g00 - 7g30 Sinh viên được trao bằng tại Hội trường (có danh sách kèm theo) nhận lễ phục tại Hội trường A1, ngồi theo số ghế đã quy định của BTC
7g30 - 7g45 BTC hướng dẫn cho sinh viên nghi thức trao bằng tại sân khấu
7g45 - 8g00 Đón tiếp đại biểu, khách mời
8g00 - 10g30

+ Văn nghệ chào mừng;

+ Khai mạc: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

+ Báo cáo tổng kết khóa học;

+ Công bố quyết định công nhận Tốt nghiệp;

+ Công bố quyết định khen thướng, phát thưởng;

+ Đại diện sinh viên phát biểu cảm tưởng;

+ Trao bằng tốt nghiệp.

10g30 Bế mạc
10g30 - 12g00 Phát bằng và Bảng điểm tốt nghiệp cho sinh viên tại dãy nhà E (có danh sách sinh viên và sơ đồ phòng niêm yết tại Bảng thông báo của Phòng ĐTĐH).

Trích công văn số 359/TB-ĐHKH
của Trường Đại học Khoa học