Đăng ký học kỳ Hè các học phần GDTC

Thực hiện kế hoạch đào tạo trong năm học 2015-2016, Khoa Giáo dục Thể chất sẽ tổ chức cho các sinh viên thiếu ddieemer các học phần GDTC đăng ký học hè năm học này như sau:

1. Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/6/2016 (Đăng ký từ thứ 2 - thứ 6)

    • Sáng: 7g30 - 10g30
    • Chiều: 14g00 - 16g30

2. Địa điểm đăng ký: Tại Tổ ĐT-KH-HTQT (gặp cô Bích Thảo)

3. Học phí: 225.000đ/1 hoicj phần (đóng học phí ngay khi đăng ký).

4. Sinh viên đi đăng ký cần chú ý những điểm sau:

Lịch học dự kiến chi thành hai đợt:

Đợt 1: từ 14/7/2016 (học từ thứ 2 - thứ 7)

Đợt 2: từ 01/8/2016 (học từ thứ 2 - thứ 7)

Khoa Giáo dục thể chất chỉ tổ chức học lại vào các kỳ hè, vì vậy sinh viên phải sắp xếp thời gian để hoàn thành trong hai đợt này.

Trích công văn số 656/TB-ĐHH

ngày 30/5/2016 của Khoa Giáo dục Thể chất