Thông tin về việc bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp Đại học cho khoá K36

Gửi sinh viên Công nghệ Thông tin khoá K36 một số thông tin quan trọng về việc bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp:

  1. 10/5/2016: Sinh viên nộp quyển khoá luận về khoa
  2. 11/5 -> 18/5/2016: Khoa tổ chức chấm Khoá luận
  3. 26/5 -> 30/5/2016: Xét tốt nghiệp cấp khoa

Biểu mẫu Khoá luận: