Thi tốt nghiệp năm học 2011 - 2012

Lịch thi tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy các Khóa từ 31 trở về trước.

  Theo thông báo số 251/TB-ĐHKH-ĐT ngày 07 tháng 5 năm 2012 của Trường Đại học Khoa học về việc tổ chức thi Tốt nghiệp năm học 2011 – 2012, Khoa Công nghệ Thông tin thông báo đến toàn thể sinh viên K31 trở về trước được biết lịch thi Tốt nghiệp như sau:

        Môn thi: Mác-Lênin: 13h30 ngày 26/5/2012.

        Môn cơ sở: 7h00 ngày 26/5/2012.

        Môn chuyên ngành: 7h00 ngày 27/5/2012.

        Địa điểm: Nhà B, Trường Đại học Khoa học - 77 Nguyễn Huệ, Huế.

  Thủ tục đăng ký: Sinh viên các Khóa trước về thi lại, liên hệ tại Phòng Đào tạo Đại học – Công tác Sinh viên của Trường trước ngày 20/5/2012 để làm đơn đăng ký thi lại tốt nghiệp.