Kết quả xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2016 (cấp khoa)

Ngày 24/2, căn cứ đơn đăng ký xét tốt nghiệp của sinh viên và dữ liệu điểm được cung cấp của Phòng Đào tạo Đại học, Khoa Công nghệ Thông tin đã tiến hành họp xét điều kiện tốt nghiệp đợt 1, năm 2016. Kết quả như sau:

STT Mã SV Họ tên Khoá Chuyên ngành Điểm GDTC GDQP PTTH Kết quả
1 11T1021062 Lê Quang Dũng K35 CNPM x x x x  Đạt
2 10T1021182 Chế Công Nhật Quang K34 CNPM x x x x  Đạt
3 10T1021212 Phạm Văn Tình K34 CNPM x x x x  Đạt
4 11T1021099 Nguyễn Minh Tuấn Phát K35 CNPM x x x x  Đạt
5 10T1021053 Lê Trần Chí Nhân K34 KHMT x x x x  Đạt
6 11T1021018 Nguyễn Thanh Hoà K35 MMT x x x x  Đạt
7 11T1021129 Phạm Văn Tuân K35 MMT x x x x  Đạt
8 10T1021234 Lê Văn Vinh K34 MMT x x x x  Đạt
9 11T 1021106 Nguyễn Vũ Quốc K35 MMT x x x x  Đạt
10  11T1021103 Hoàng Trọng Anh Phương K35  MMT 

Thiếu
TOA1034

 Không đạt
11  11T1021054 Tôn Thất Việt Ân  K35  CNPM   Đạt
12 11T1021098 Trần Thị Hoàng Nhung  K35  MMT   Đạt
13 11T1021043 Phan Minh Triết  K35  MMT   Đạt
14  11T1021095  Phan Hữu Nguyên  K35  MMT   Đạt
15 11T1021002  Lê Viết Nhật Ánh  K35  CNPM  1.94  Không đạt
16 10T1021048 Hoàng Phước Ngọc Minh K34 CNPM x x x x  Đạt
17 11T1021127 Nguyễn Hữu Trường K35 CNPM x x x x  Đạt
18 11T1021084 Đào Hữu Khánh K35 CNPM x x x x  Đạt
19 10T1021236 Cao Văn Trùng Vương K34 MMT x x x x  Đạt

Tóm tắt kết quả:

  • K34: 06 sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp
  • K35: 10 sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp, 02 sinh viên không đủ điều kiện xét tốt nghiệp

Sinh viên theo dõi kết quả xét tốt nghiệp cấp trường tại thông báo này và tại trang thông tin đào tạo tín chỉ (http://cems-husc.hueuni.edu.vn)./.

Bình luận

Chưa có bình luận nào.