Thông báo về kế hoạch tổ chức học kỳ 3 môn GDQP-AN năm học 2011-2012

Theo công văn số 63/QP-TB của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Đại học Huế, Khoa Công nghệ Thông tin thông báo cho sinh viên kế hoạch tổ chức học kỳ 3 môn GDQP-AN như sau:

Thời gian học: Từ 16/7/2012 (Sẽ có kế hoạch cụ thể của từng học phần)

Địa điểm: Trung tâm GDQP Huế, 161 Nguyễn Khoa Văn, Phú  Bài, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế.

Đối tượng đăng ký: tất cả sinh viên hệ đại học, cao đẳng chưa hoàn thành môn học GDQP-AN.

Thời gian đăng ký: Từ 15/5/2012 trong giờ hành chính.