Phổ biến kế hoạch Thực tập Thực tế dành cho sinh viên K36

Khoa Công nghệ Thông tin sẽ tổ chức buổi phổ biến kế hoạch Thực tập Thực tế dành cho sinh viên khoá K36 với thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: 17h00 ngày 14/12/2015. 

Địa điểm: Phòng E2.02

Yêu cầu các bạn sinh viên đến đúng giờ để khỏi trở ngại công việc chung.