Điểm thi Giáo dục Quốc phòng của Sinh viên Tin K35

Khoa Công nghệ Thông tin nhận được điểm thi GDQP của lớp Tin K35 vào sáng 12.10.2012, nay thông báo cho toàn thể sinh viên K35 được biết.

.

Bình luận