Tổ chức thi lần 2 các học phần môn học GDQP-AN

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Huế thông báo lịch thi lại lần 2 các học phần của môn học GDQP-AN

Trung tâm GDQP – Huế, thông báo cho sinh viên các Trường Đại học thành viên thuộc Đại học Huế còn nợ các học phần cua rmôn học GDQP-AN về lịch thi lại lần 2 như sau:

  1. Thời gian thi: 7h00 ngày 14.10.2012 (Chủ nhật)
  2. Địa điểm thi: Trung tâm GDQP (161 Nguyễn Khoa Văn Hương Thủy – TTHuế).
  3. Thời gian đăng ký: 8.10-11.10.2012 (Trong giờ hành chính – ĐT: 0543.861.778)

Sinh viên có thể đăng ký theo lớp hoặc cá nhân tại phòng ĐT-QLSV của Trung tâm.

Khi về dự thi yêu cầu sinh viên phải trình diện thẻ sinh viên./.

Trích Thông báo số 133/TB-GDQP

của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Huế