Cấp chứng chỉ GDTC và đăng ký học lại

Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế thông báo kế hoạch cấp chứng chỉ GDTC và đăng ký học lại.

Căn cứ kế hoạch học tập và giảng dạy năm học 2012-2013, Khoa Giáo dục Thể chất thông báo đến sinh viên nội dung sau:

Đối với những sinh viên đã hoàn thành 5 học phần (không có điểm dưới 5) đến tại Phòng ĐT-KHHTQT để xác nhận thông tin cá nhân (mã số sinh viên, ngày sinh, nơi sinh) và nộp lệ phí cấp chứng chỉ GDTC tại Phòng Kế toán.

Sinh viên làm thủ tục cấp chứng chỉ theo lớp hoặc theo nhóm lớp thì làm theo mẫu:

TT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Lệ phí làm chứng chỉ Ký tên
1         10.000đ  
2            

Thời gian làm thủ tục: Từ 01.10-10.10.2012.

Sáng từ 8h00-10h00

Chiều từ 14h00-15h00

Đối với sinh viên chưa hoàn thành 5 học phần (có học phần dưới 5 hoặc học trùng học phần) thì trực tiếp đến đăng ký học lại tại Phòng ĐT-KHHTQT. Thời gian đăng ký từ 01.10-19.10.2012.

Kế hoạch học: vào ngày Chủ nhật (tổ chức lớp riêng)

Thời gian học: sẽ có thông báo sau.

Thời gian nộp học phí: Từ 01.10-19.10.2012

Sinh viên muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Phòng ĐT-KHHTQT, ĐT: 054.382.1212 hoặc website: www.khoagdtc.hueuni.edu.vn 

Trích công văn số 252/GDTC-ĐTKHHTQT

của Khoa Giáo dục Thể chất