Thông báo của Phòng ĐTĐH&CTSV về việc mở thêm lớp học phần

Do lượng sinh viên đăng ký tham gia ở các lớp học phần quá lớn khiến chất lượng dạy và học không cao, Phòng Đào tạo Đại học - Công tác sinh viên đã tiến hành tách một số lớp học phần theo đề nghị của Khoa Công nghệ Thông tin.

Hiện nay số sinh viên đăng ký học tại các lớp học phần thuộc ngành Tin học đã vượt quá quy định về sức chứa của phòng học và chất lượng dạy – học, căn cứ Đề nghị của khoa Công nghệ Thông tin về việc mở thêm lớp học phần cho một số học phần của ngành Tin học trong học kỳ 1, năm học 2012 – 2013, Nhà trường thông báo cho Khoa và sinh viên biết việc mở thêm các lớp học phần và tách danh sách lớp sinh viên như sau:
1. Cơ sở để tách danh sách sinh viên.
Căn cứ vào thời gian đăng ký học phần của sinh viên, Phòng chức năng sẽ chuyển những sinh viên đăng ký sau cùng của các lớp học phần (do Khoa đề nghị tách) vào lớp học phần mới được mở bổ sung.
2. Các lớp học phần có thay đổi danh sách sinh viên:

STT Mã học phần Tên học phần Nhóm mở thêm
1 TIN3084 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán  4
2 TIN3123 Mạng máy tính 4
3 TIN3032 Nhập môn cơ sở dữ liệu 4
4 TIN3013 Ngôn ngữ lập trình bậc cao 3
5 TIN4072 Phân tích và thiết kế thuật toán 2

Đề nghị Quý Khoa thông báo cho giáo viên, sinh viên liên quan biết để kiểm tra lịch trình dạy - học, danh sách sinh viên được kịp thời./.

Trích thông báo số 516/TB-ĐHKH-ĐT
của Trường Đại học Khoa học

Chỉnh sửa lần cuối bởi htmthy [21/09/2012 16:28]