Thông báo thi lại lần 2 các môn Giáo dục thể chất

Khoa Giáo dục Thể chất thông báo lịch thi lại lần 2 học kỳ II và học kỳ hè năm học 2011-2012 các môn Giáo dục thể chất.

Thực hiện kế hoạch học kỳ II năm học 2011-2012, Khoa Giáo dục Thể chất  - Đại học Huế thông báo cho sinh viên về kế hoạch thi lần 2 các học phần Giáo dục Thể chất của học kỳ  II năm học 2011-2012 (danh sách thi lần 2 của các lớp xem tại trang web Khoa Giáo dục Thể chất khoaggtc.hueuni.edu.vn

  1. Thời gian làm thủ tục: 7h00 - 7h30 ngày 23.9.2012 (Chủ nhật) tại Phòng Đào tạo-KH-HTQT
  2. Thời gian thi: 7h30-10h30 ngày 23.9.2012.
  3. Địa điểm: Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế (52 Hồ Đắc Di - TP Huế)

Ghi chú: Với những sinhviene chưa hoàn thành học phí học kỳ II năm học 2011-2012 sẽ bị hủy kết quả kỳ đó và phải học lại vào kỳ hè.

 

Trích thông báo số 237/TB-GDTC-ĐTKTHTQT

của Khoa Giáo dục Thể chất