Lịch sinh hoạt công dân của Khóa 36

Sinh viên Khóa 36 ngành Công nghệ Thông tin sẽ tham gia Tuần sinh hoạt công dân cùng sinh viên các ngành: Toán học, Vật lý học, Văn học...

Theo kế hoạch tổ chức"Tuần sinh hoạt công dân học sinh sinh viên" năm học 2012-2013 của Nhà trường, sinh viên năm thứ nhất sẽ được chia thành hai đợt bắt đầu từ 18.9.2012, cụ thể:

Đợt 1: 18-19.9.2012

Gồm sinh viên các ngành: Toán học, Công nghệ Thông tin, Vật lý học, Kiến trúc, Toán ứng dụng, Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông,  Hóa học, Địa chất học, Kỹ thuật đía chất, Sinh học, Địa lý tự nhiên, Văn học, Hán - Nôm, Ngôn ngữ học.

Đợt 2: 20-21.9.2012

Gồm sinh viên các ngành: Khoa học môi trường, Công nghệ Sinh học, Lịch sử, Triết học, Báo chí, Công tác xã hội, Xã hội học, Đông Phương học.

Địa điểm học tập: Hội trường A1 - 77 Nguyễn Huệ, Huế.

Thời gian: Sáng từ 7h15', Chiều từ 13h30'

 

Trích công văn số 484/ĐT-CTSV

của Trường Đại học Khoa học