Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân học sinh sinh viên" năm học 2012 - 2013

Với mục đích nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi công dân về đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước; cũng như phương hướng, nhiệm vụ của một HSSV, Trường Đại học Khoa học sẽ tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân học sinh sinh viên" vào tháng 9.2012

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2012-2013 của Trường Đại học Khoa học, Nhà trường tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân, học sinh sinh viên" năm học 2012-2013 với mục đích:

  1. Nâng cao nhận thức của học sinh sinh vên về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
  2. Nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân, hiểu rõ quyền lợi và nghĩa cụ của học sinh sinh viên; phương hướng nhiệm vụ năm học 2012-2013; giúp cho học sinh sinh viên năm được tình hình kinh tế chính trị của đất nước và của địa phương; nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội.

Kế hoạch học tập cụ thể như sau:

Khối 1: Dành cho sinh viên các Khóa 32, Khóa 33 và Khóa 34 (riêng Khóa 35 đang đi học quân sự sẽ có thông báo sau)

Sinh viên ngành Công nghệ Thông tin sẽ học vào ngày 15.9.2012 (đợt 6)

Khối 2: Dành cho sinh viên năm thứ nhất (Khóa 36)

Sinh viên Khóa 36 sẽ học vào hai đợt, mỗi đợt 02 ngày:

  • Đợt 1: 18-19.9.2012
  • Đợt 2: 20-21.9.2012

Phân chia ngành học cụ thể sẽ thông báo sau ngày 10.9.2012, đề nghị sinh viên Khóa 36 chú ý theo dõi các thông báo sau.

Địa điểm học tập: Hội trường A1 - 77 Nguyễn Huệ, Huế

Thời gian: Sáng từ 7g15, Chiều từ 13g30

Trích công văn số 329/ĐT-CTSV

của Trường Đại học Khoa học

Chỉnh sửa lần cuối bởi admin [31/08/2012 14:17]

Bình luận

Chưa có bình luận nào.