Thời khóa biểu tạm thời Học kỳ 1, Năm học 2012-2013

Ngày 9/8/2012 Phòng ĐTĐH&CTSV thông báo đến Giáo viên và Sinh viên Thời khóa biểu tạm thời của học kỳ 1/2011-2013. Riêng các lớp học phần thuộc khóa 36 hiện vẫn đang còn là dự kiến.

Dưới đây là thông tin giảng dạy các học phần do Khoa phụ trách. Để xem thông tin chi tiết (đầy đủ tất cả các học phần), quý thầy cô và sinh viên có thể tải file Excel hoặc đăng nhập vào trang tín chỉ của trường để xem.

.
Chỉnh sửa lần cuối bởi htmthy [13/11/2012 08:52]