Xét Tốt nghiệp cho Khóa 32 bổ sung của đợt 1

Sinh viên Khóa 32 gấp rút bổ sung hồ sơ xét tốt nghiệp

Như thông báo bổ sung hồ sơ xét tốt nghiệp lần trước, Khoa Công nghệ Thông tin thông báo đến toàn thể sinh viên Khóa 32 chưa được xét tốt nghiệp được biết:

Hội đồng xét tốt nghiệp của Nhà trường sẽ họp xét tốt nghiệp cho Khóa 32 vào ngày 08.8.2012. Những sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp nhanh chóng bổ sung các giấy tờ, chứng chỉ liên quan để được xét tốt nghiệp trong đợt này. Mọi hồ sơ gửi về Phòng Đào tạo Đại học - Công tác sinh viên của Trường Đại học Khoa học, hạn cuối ngày 07.8.2012 (gặp cô Hải).

Khoa Công nghệ Thông tin đề nghị sinh viên thực hiện đúng thông báo nói trên. Sau thời hạn 07.8.2012, Khoa và Phòng Đào tạo không chịu trách nhiệm với những sai sót của sinh viên./.

Bình luận

Chưa có bình luận nào.