Kết quả xem lại bài thi

Khoa Công nghệ Thông tin đã nhận được đơn xin xem lại bài thi của sinh viên và tiến hành chấm lại, kết quả như sau:

STT Họ và tên Môn thi Điểm thi Kết quả xem lại bài
1 Lê Anh Khoa Thiết kế cơ sở dữ liệu 3.0 Không thay đổi
2 Trần Hữu Hải - 6.5 -
3 Hàn Tiểu Oanh - 3.5 -
4 Nguyễn Đắc Thịnh - 2.5 3.0
5 Nguyễn Văn Hoàng Phân tích thiết kế hướng đối tượng 4.0 Không thay đổi
6 Nguyễn Văn Hoàng Xử lý ảnh số 5.5 Không thay đổi
7 Dương Thị Lan My Kỹ nghệ phần mềm 4.5 5.0
8 Trương Văn Phú Thiết kế cơ sở dữ liệu 0.0 2.0 (CB nhập điểm nhầm)
9        

Bình luận

  • Huỳnh Thị Minh Thy
    0
    Có một số bạn SV của Khoa Công nghệ Thông tin nhưng nộp đơn xem lại bài thi các môn Mác Lê và Tâm lý học đại cương, hai môn này Khoa không giảng dạy nên các bạn phải nộp đơn ở Khoa chuyên môn giảng dạy các học phần nói trên.
    • Huỳnh Thị Minh Thy
      Ngày 30.7.2012, bạn Phạm Văn Tình (MSV: 10T1021212) có thắc mắc về điểm QTHT môn TRR. VPK đã liên hệ với giảng viên và được xác nhận trong quá trình chấm bài giữa kỳ thì không có bài của bạn. Nếu còn thắc mắc bạn liên lạc theo số đt: 0914.23.66.99