Tổ chức Lễ mãn khóa và phát bằng tốt nghiệp cho Khóa 32

Vào ngày ngày 20.7.2012 tại Hội trường A1, Trường Đại học Khoa học sẽ tổ chức Lễ mãn Khóa cho sinh viên Khóa 32

Theo thông báo số 367/TB-ĐHKH-ĐT ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc tổ chức Lễ mãn khóa và phát bằng tốt nghiệp Khóa 32 (2008 - 2012), Nhà trường thông báo về việc tổ chức Lễ mãn khóa và phát bằng tốt nghiệp Khóa 32 như sau:

 • Thời gian: 09h00 ngày 20.7.2012.
 • Địa điểm: Hội trường A1, Trường Đại học Khoa học
 • Thành phần tham dự:
  • Đại biểu mời;
  • BGH, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên;
  • Ban lãnh đạo của các đơn vị;
  • Toàn thể sinh viên Khóa 32.
 • Nội dung chương trình:
  • 8h30: Đón tiếp đại biểu, khách mời.
  • 9h00:
   • Khai mạc;
   • Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
   • Báo cáo tổng kết Khóa học;
   • Công bố Quyết định khen thưởng, phát thưởng;
   • Công bố Quyết định công nhận Tốt nghiệp;
   • Phát bằng Tốt nghiệp;
   • Đại diện sinh viên phát biểu cảm tưởng.
  • 10h30: Bế mạc./.

Trích thông báo số 367/TB-ĐHKH-ĐT
của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học 

Chỉnh sửa lần cuối bởi admin [13/07/2012 14:47]

Bình luận