Kế hoạch học thể dục - Học kỳ 1 năm học 2012-2013

Thời khóa biểu học thể dục học kỳ 1 năm học 2012-2013 của các khóa 34, 35, 36
Tiết Thứ Tư Thứ Sáu Thứ Bảy
1-2

Tin K34A
Tin K43B
Tin K34C

   
3-4  

Tin K36A

Tin K36B + Toán ƯD K36A

Tin K36C + Toán và Toán ƯD K36B

 
5-6     TinK 35A
Tin K35B 

Ghi chú:

Thời gian thực hiện:

  • K34 bắt đầu từ ngày 27.8.2012
  • K35 bắt đầu từ ngày 01.10.2012
  • Đợt 1 K36 bắt đầu từ 10.9.2012 (Sinh viên được gọi nhập học lần 1 và 2)
  • Đợt 2 K36 bắt đầu từ 01.10.2012 (Sinh viên được gọi nhập học lần 3)