Tổ chức học hè năm học 2011-2012 các học phần Giáo dục Thể chất

Để đảm bảo việc cấp chứng chỉ GDTC đúng hạn, sinh viên các Khóa còn nợ các học phần GDTC chú ý

Theo công văn số 134/TB-GDTC-ĐTKHHTQT ngày 24 tháng 5 năm 2012 của Khoa Giáo dục Thể chất về việc tổ chức học hè năm học 2011 – 2012, Khoa Công nghệ Thông tin thông báo đến toàn thể sinh viên được biết kế hoạch tổ chức học hè các học phần Giáo dục Thể chất như sau:

  • Thời gian đăng ký: Từ 23.5.2012 đến 28.6.2012;
  • Địa điểm: Phòng ĐT – KH – HTQT Khoa Giáo dục Thể chất – 52 Hồ Đắc Di, Huế.
  • Thời gian học: Từ 16.7.2012 đến 21.8.2012.
Chỉnh sửa lần cuối bởi admin [22/06/2012 08:40]