Kiểm tra thông tin để xét tốt nghiệp cho K32

Sinh viên Khóa 32 chú ý kiểm tra lại thông tin

Bảng kiểm tra này là bảng in của một file excel trước đây thầy Trung đã up lên web khoa để sinh viên tiện theo dõi. Khi Phòng ĐT kiểm tra xong, photo lại cho Khoa để sinh viên kiểm tra thì thiếu trang 2. Chi tiết các bạn có thể xem ở bài viết của thầy Trung, về cơ bản, những bạn nằm ở trang 2 đều được xét tốt nghiệp đúng hạn./.