Thống kê danh sách sinh viên K32 đủ điều kiện xét tốt nghiệp

Bảng thống kê điều kiện xét tốt nghiệp của sinh viên khoá K32, ngành Công nghệ thông tin dựa theo dữ liệu của Phòng ĐT-CTSV đến ngày 04/06/2012thông báo điều kiện xét tốt nghiệp.

Điều kiện xét tốt nghiệp:

  • Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
  • Tích lũy đủ số học phần (số tín chỉ) quy định trong chương trình đào tạo: 121 tín chỉ;
  • Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2.0 trở lên;
  • chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất.

 

Chỉnh sửa lần cuối bởi htmthy [13/11/2012 08:53]