Học bổng của cựu sinh viên

Nhân ngày Hội khoa, hai tập thể Tin K18 và Tin K19 đã trao tặng các suất học bổng cho sinh viên của khoa.

 Đại diện cựu sinh viên Tin K18

Đại diện cựu sinh viên Tin K19

Mới nhất