Học bổng cựu sinh viên dành cho sinh viên khoa CNTT

Nhân dịp lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường vừa qua, các cựu sinh viên CNTT K18 và K19 đã gửi một số suất học bổng cho sinh viên khoa CNTT, các suất học bổng này sẽ được trao cho sinh viên trong dịp 20/11 sắp đến.

Trong đó:

  1. Cựu sinh viên K18 sẽ trao 2 suất học bổng trong năm nay và 2 suất học bổng trong năm học tiếp theo, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng. Tiêu chí xét 2 suất học bổng năm nay là:
    • Một suất dành cho sinh viên khoa CNTT có kết quả học tập xuất sắc nhất trong năm học 2011-2012.
    • Một suất dành cho sinh viên khoa CNTT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, biết vượt khó để có kết quả học tập tốt.
  2. Cựu sinh viên K19 sẽ trao 2 suất học bổng trong năm nay, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng. Tiêu chí để xét 2 suất học bổng này là: các sinh viên tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, có nhiều đóng góp cho khoa và có kết quả học tập tốt.

Vậy khoa CNTT thông báo đến toàn thể sinh viên được biết để làm hồ sơ xin cấp các học bổng trên. Đơn xin học bổng gửi về văn phòng khoa trước ngày 10/11/2012.

Mới nhất