Internet of thing - Công nghệ hứa hẹn của tương lai

Internet of things (IoT) là một trong những công nghệ nổi bật và đầy triển vọng để kết nối các đối tượng lại với nhau một cách thông minh. IoT sử dụng các công nghệ giao tiếp dựa trên nền tảng cơ sở hạ tầng của Internet để cung cấp các dịch vụ người dùng cuối và các ứng dụng với giá thành hợp lý. Công nghệ IoT ngày càng phát triển thông qua các nền tảng và mã nguồn mở. IoT đã và đang đem lại những ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống như: giao thông vận tải, năng lượng, nông nghiệp, vv…

Hiện nay có nhiều dự án liên quan đến IoT của nhiều trường đại học, công ty và nhiều tổ chức nghiên cứu khác nhau. Chúng tôi giới thiệu đến các bạn dự án về IoT được tài trợ bởi Cộng đồng Châu Âu với kinh phí lên đến 75 triệu Euro. Hội thảo về IoT liên quan đến dự án này sẽ được tổ chức tại Cần Thơ vào ngày 25-27 tháng 01 năm 2015. Chi tiết của hội thảo có thể xem tại trang web http://www.smart-action.eu/events/eu-sea-workshop-2015.