Seminar bộ môn Khoa học Máy tính

Chủ đề: Phân hoạch miền của các diễn dịch trong logic mô tả
Người trình bày: Trần Thanh Lương
Thời gian: 07h30, ngày 11/04/2014
Địa điểm: Phòng họp Khoa Công nghệ Thông tin
Thành phần: Cán bộ, học viên và sinh viên quan tâm

Locgic mô tả là một trong các hình thức được sử dụng để biễu diễn và suy luận trong các miền tri thức. Ngữ nghĩa của các logic mô tả được thể hiện qua các diễn dịch. Việc phân hoạch các miền của diễn dịch trong logic mô tả có vai trò qua trọng trong việc học các khái niệm. Trong seminar này, chúng tôi trình bày phương pháp phân hoạch miền của các diễn dịch trong logic mô tả bằng cách sử dụng mô phỏng hai chiều (bisimulation) cùng với đó là các độ đo được sử dụng cho quá trình làm mịn phân hoạch.

 

* Trân trọng kính mời quý thầy cô và các bạn học viên, sinh viên quan tâm tham dự.