Seminar giáo trình Lập trình Logic

Vào ngày 06/12/2016, PGS.TS Trương Công Tuấn sẽ có buổi seminar giáo trình.

Tên giáo trình: Lập trình Logic

Thời gian: 15g00 tại Phòng Bộ môn Khoa học máy tính

Kính mời quý thầy cô trong BM Khoa học máy tính và của Khoa Công nghệ Thông tin tham dự.