Khoa học Máy tính

 • Seminar về Lý thuyết tập thô của BM Khoa học máy tính

 • Bộ môn Khoa học máy tính Seminar

 • Seminar giáo trình Lập trình Logic

  Vào ngày 06/12/2016, PGS.TS Trương Công Tuấn sẽ có buổi seminar giáo trình.

 • Internet of thing - Công nghệ hứa hẹn của tương lai

  Internet of things (IoT) là một trong những công nghệ nổi bật và đầy triển vọng để kết nối các đối tượng lại với nhau một cách thông minh. IoT sử dụng các công nghệ giao tiếp dựa trên nền tảng cơ sở hạ tầng của Internet để cung cấp các dịch vụ người dùng cuối và các ứng dụng với giá thành hợp lý. Công nghệ IoT ngày càng phát triển thông qua các nền tảng và mã nguồn mở. IoT đã và đang đem lại những ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống như: giao thông vận tải, năng lượng, nông nghiệp, vv…

 • Seminar bộ môn Khoa học Máy tính

  Chủ đề: Phân hoạch miền của các diễn dịch trong logic mô tả
  Người trình bày: Trần Thanh Lương
  Thời gian: 07h30, ngày 11/04/2014
  Địa điểm: Phòng họp Khoa Công nghệ Thông tin
  Thành phần: Cán bộ, học viên và sinh viên quan tâm

 • Seminar: Ứng dụng mô hình Multi-Armed Bandit trong bài toán CrowdSourring

  Hiện tại có nhiều bài toán khá đơn giản đối với con người, nhưng là thách thức và khá phức tạp cho máy tính (ví dụ: nhận dạng ảnh, dịch văn bản,…). Năm 2006, Jeff Howe dã đưa ra khái niệm crowdsourcing với ý tưởng giao một công việc cho một nhóm người trong một hệ thống mở thay vì giao cho một người như trước đây. Bên cạnh đó, khái niệm expert crowdsourcing cũng được áp dụng vào những công việc đòi hỏi cần phải có chuyên gia xử lý, chẳng hạn như thiết kế web, phát triển phần mềm,… Vấn đề đặt ra là cần bao nhiêu chuyên gia và mỗi chuyên gia thực hiện bao nhiêu công việc để có được kết quả tốt nhất mà vẫn đảm bảo ngân sách đề ra. Một trong những hướng giải quyết đối với bài toán expert crowdsourcing là sử dụng mô hình Multi-Armed Bandit (MAB). Trong seminar này, chúng tôi trình bày một số mô hình MAB và các ứng dụng của nó.

 • Thông báo làm khóa luận khóa 33 - Bộ môn Khoa học Máy tính

  Theo danh sách xét duyệt của Khoa Công nghệ Thông tin, Bộ môn Khoa học Máy tính có 05 sinh viên được làm khóa luận tốt nghiệp. Căn cứ vào đăng ký hướng dẫn của giáo viên và nguyện vọng làm khóa luận của sinh viên, Bộ môn Khoa học Máy tính phân công giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho các sinh viên như sau:

 • Thành lập nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học bộ môn KHMT

  Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên cũng cố kiến thức, tăng cường kỹ năng thực hành và bước đầu làm quen với việc nghiên cứu khoa học, tạo sân chơi lành mạnh trong không gian học đường, Bộ môn Khoa học Máy tính đã có buổi gặp mặt sinh viên chuyên ngành Khoa học Máy tính để giới thiệu về bộ môn, chương trình đào tạo, cũng như những hoạt động nghiên cứu sắp tới. Nhằm cụ thể hóa chủ trương trên, Bộ môn tuyển một số sinh viên nghiên cứu