THÔNG BÁO THI LẦN 2 HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Khoa Giáo dục thể chất thông báo kế hoạch thi lần 2 năm học 2015 - 2016: Thời gian làm thủ tục: từ 7 giờ đến 8 giờ ngày 13/03/2016. Tại tổ Đào tạo - Khoa học - Hợp tác quốc tế. Thời gian thi: Bắt đầu từ 17 giờ 30 ngày 13/03/2016. Địa điểm thi: Tại khoa Giáo dục thể chất (52 Hồ Đắc Di).

Danh sách sinh viên thi lần 2 do khoa GDTC gửi về được giử kèm dưới đây: