Thông báo bổ sung đơn vị nhận sinh viên thực tập

Công ty TNHH MTV Dự án CNT Việt gửi công văn đồng ý tiếp nhận sinh viên thực tập năm học 2015-2016. Số lượng sinh viên thực tập 1. Lập trình PHP: 5 sinh viên Yêu cầu Có kiến thức cơ bản về Html/CSS/Javascript. có laptop cá nhân 2. Thiết kế: 5 sinh viên Yêu cầu: Có kiến thức cơ bản về Photoshop. Có laptop cá nhân. Thời gian thực tập 2 tháng. Nội dung cụ thể theo công văn đính kèm