Các văn bản liên quan đến Nghiên cứu khoa học

  • Đăng ký xét tặng giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2015

    Khoa học - Công nghệ Thứ Tư, 11/03/2015, 21:17 (GMT+7) Phát động Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2015 Sở KH&CN cho biết, Bộ KH&CN vừa công bố chính thức Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2015 dành cho các công trình nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực: khoa học tự nhiên (toán học, khoa học máy tính và thông tin, vật lý, hóa học, các khoa học trái đất và môi trường liên quan, sinh học, khoa học tự nhiên khác); khoa học kỹ thuật và công nghệ; khoa học y - dược; khoa học nông nghiệp.

  • Cử cán bộ đi làm việc và thực tập tại các cơ quan, doanh nghiệp nước ngoài

    Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vụ xác định như cầu và đề xuất các nội dung cần cử cán bộ khoa học và công nghệ đi làm việc và thực tập có thời hạn tại các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp ở nước ngoài.

  • Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Tỉnh 2015

    Ban Khoa học Công nghệ, ĐHH thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Tỉnh năm 2015.