Đăng ký chuyên ngành cho sinh viên K38

Các bạn sinh viên K38 chú ý:

- Tải và in phiếu đăng ký chuyên ngành tại đây.

- Ghi đầy đủ thông tin lên phiếu và nộp lại văn phòng khoa Công nghệ Thông tin (Tầng 2 Dãy nhà G), chậm nhất là 10h00 ngày Thứ ba, 25/4/2017.

 

Khoa Công nghệ Thông tin sẽ tiến hành xét duyệt và công bố kết quả trên website trước ngày 27/4/2017.